Rouw en verlies

Rouwen is een natuurlijke reactie op betekenisvolle en ingrijpende verliezen in je leven. Iedereen krijgt er op enig moment in zijn leven mee te maken. Als je verliest wat je dierbaar is, verandert je leven. Het verlies van een dierbare, een scheiding, een burn-out, het verlies van je baan, een ziekte; allemaal gebeurtenissen die je leven danig op de kop zetten en je toekomst ingrijpend veranderen.

 

Ieder mens rouwt op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Er zijn geen vaste regels, volgorde, routes en tijdsduur voor te geven. Je krijgt met een veelheid aan emoties te maken; intens verdriet, verwarring, onmacht, twijfel, maar ook boosheid, ontkenning, schuld, opluchting en jaloezie. Er gebeurt zoveel met je, dat je daar erg van in de war kunt raken, en je je erg alleen kunt voelen.

 

Het is belangrijk dat je steun kunt vinden bij familie, vrienden en collega’s. En bij een deskundig rouw- en verliesbegeleider die je kan leren omgaan met gevoelens van verdriet en rouw in deze moeilijke periode in je leven.

 

Rouwen is omgaan met verdriet. Rouwen is afscheid nemen. Rouwen is ook het verlies een plek geven, zoeken naar nieuwe wegen en veerkracht om de toekomst vorm te geven. Rouwen is een heel persoonlijk en intens proces. Rouwen is hard werken.